Khám huyết áp ở bệnh viện Quân đội 175 có được hưởng BHYT không?

Khám huyết áp ở bệnh viện Quân đội 175 có được hưởng BHYT không?

Mẹ mình đăng ký KCB ở Bệnh viện trung ương 108 (Hà Nội). Nay mẹ mình muốn khám huyết áp, tiểu đường ở bệnh viện Quân đội 175 có được hưởng BHYT không?Tư vấn bảo hiểm y tếKhám huyết áp

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài bảo hiểm. Chúng tôi xin trả lời cho bạn hưởng BHYT khi bạn khám huyết áp, tiểu đường ở bệnh viện Quân đội 175 như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định:

Điều 21. Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

Hơn nữa, tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định:

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này.

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;”

Khám huyết áp

Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 19006172

Như vậy, mẹ bạn đi khám huyết áp, tiểu đường ở bệnh viện quân đội 175:

– Nếu có giấy chuyển tuyến đủ điều kiện chuyển tuyến (KCB đúng tuyến), mẹ bạn sẽ được hưởng quyền lợi BHYT ở mức cao nhất tùy thuộc vào đối tượng tham gia BHYT của mẹ bạn theo Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014;

– Nếu KCB trái tuyến sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú trên mức hưởng KCB đúng tuyến nếu mẹ bạn có điều trị nội trú. Còn chi phí khám hay điều trị ngoại trú sẽ không được BHYT chi trả.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua Email có tính phí

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi chữa bệnh trái tuyến

Quyền lợi BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến và trái tuyến

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172  để được tư vấn, giải đáp trực tiếp. 

 

Recent Posts

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gửi yêu cầu
Gọi ngay