Mức đóng BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật?

Mức đóng BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật?

Trước đây mình làm công ty, mức lương tháng cuối để đóng bảo hiểm là 6 triệu. Nay mình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện thì phải đóng với mức tiền bao nhiêu? Khi nhận 1 lần thì mình được nhận bao nhiêu?Tư vấn bảo hiểm xã hộimức đóng

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Tổng đài bảo hiểm xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Về mức đóng BHXH tự nguyện

Căn cứ Khoản 1 Điều 87Luật BHXH 2014:

“1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở”.

Theo quy định thì mức thu nhập tối thiểu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 700.000 đồng/tháng và mức tối đa là 27.800.000 đồng/tháng. Bạn có thể lựa chọn mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện trong khoảng này, mà không phụ thuộc vào mức lương trước đó bạn đóng BHXH bắt buộc.

Về mức hưởng BHXH một lần

Căn cứ Điều 77 Luật BHXH 2014 quy định:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.”

mức đóng

Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172

Và Khoản 3 và Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của từng thời kỳ, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. Việc tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện như người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức hỗ trợ của từng tháng được tính theo công thức sau:

Số tiền Nhà nước hỗ trợ tháng i

=

0,22

x

Chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng i

x

Tỷ lệ hỗ trợ của nhà nước tại tháng i

Như vậy, trường hợp của bạn là vừa đóng BHXH bắt buộc, vừa đóng BHXH tự nguyện nên mức hưởng BHXH một lần của bạn được tính theo quy định trên gồm tổng số tiền bạn được hưởng khi đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gửi yêu cầu
Gọi ngay