Mức nhận BHXH 1 lần khi đóng BHXH từ năm 2002 đến 2018

Mức nhận BHXH 1 lần khi đóng BHXH từ năm 2002 đến 2018

Mức nhận BHXH 1 lần khi đóng BHXH từ năm 2002 đến 2018. Năm mức đóng số tháng đóng

2002 : 373.800 :12 tháng

1/1-30/4/2003 : 516.200 : 4 tháng

1/5-31/12/2003 :585.800 : 8 tháng

1/1-31/7/2004 :585.800 : 7 tháng

1/11-31/12/2004 : 812.000 : 2 tháng

1/1-31/7/2005 :812.000 : 7 tháng

1/8-31/12/2005 500.000 5 tháng

2006 :500.000 :12 tháng

2007 : 700.000 : 12 tháng

2008 : 700.000 :12 tháng

2009 : 700.000 :12 tháng

1/1-30/6/2010 : 700.000 : 6 tháng

2013 :2.700.000 : 12 tháng

2014 : 2.889.000 :12 tháng

2015 : 3.317.000 : 12 tháng

2016 : 3.500.000 : 12 tháng

2017 : 3.825.000 : 12 tháng

1- 10/2018 : 4.258.600 : 10 tháng

Nhờ luật sư tính giúp số tiền được hưởng BHXH 1 lần. nếu đóng đến 20 năm thì còn hưởng 1 lần được không? Tôi cần hồ sơ như thế nào và bao giờ được nhận tiền? Mức nhận BHXH 1 lần

Luật sư tư vấn Bảo hiểm xã hội trực tuyến 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Đối với vấn đề: Mức nhận BHXH 1 lần khi đóng BHXH từ năm 2002 đến 2018 đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức nhận BHXH 1 lần khi đóng BHXH từ năm 2002 đến 2018

Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Đồng thời, Khoản 4 Điều 19  Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định về làm tròn thời gian đóng BHXH khi có tháng lẻ như sau:

4. Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần”.

Theo như thông tin bạn cung cấp, quá trình đóng BHXH từ năm 2002 đến 2018 của bạn cụ thể như sau:

Từ 2002-> 12/2013 bạn đóng được 8 năm 10 tháng. 10 tháng này được chuyển sang giai đoạn sau

Từ 1/2014 đến 10/2018 bạn đóng được 4 năm 10 tháng, cộng với 10 tháng ở giai đoạn trước là 5 năm 8 tháng.

Như vậy, tổng thời gian bạn đóng BHXH từ năm 2002 đến 2018 là 13 năm 8 tháng và sẽ được làm tròn lên thành 14 năm đóng bảo hiểm xã hội. Mức nhận BHXH 1 lần của bạn sẽ là 1,5 x 8 + 2 x 6 = 24 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu bạn nhận BHXH 1 lần trong năm 2019 thì theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH thì tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được chỉnh qua từng năm bằng cách nhân với hệ số trượt giá qua từng năm. Hệ số trượt giá năm 2002 là 3.2; năm 2003 là 3.1; năm 2004 là 2.88; năm 2005 là 2.66; năm 2006 là 2.47; năm 2007 là 2.28; năm 2008 là 1.86; năm 2009 là 1.74; năm 2010 là 1.59 ; năm 2013 là 1,15; năm 2014 là 1,11; năm 2015 là 1,10; năm 2016 là  1,07; năm 2017 là 1,04; năm 2018 là 1,00.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng công thức:

Mbqtl

=

373.800 x 12 x 3.2 + 516.200 x 4 x 3.1 + 585.800 x 8 x 3.1 + 585.800 x 7 x 2.88 + 812.000 x 2 x 2.88 + 500 x 5 x 2.66 + 500.000 x 12 x 2.47 + 700.000 x 12 x 2.28 + 700.000 x 12 x 1.86 + 700.000 12 x 1.74 + 700.000 x 6 x 1.59 + 2.700.000 x 12 x 1.15 + 2.889.000 x 12 x 1.11 + 3.317.000 x 12 x 1.10 + 3.500.000 x 12 x  1.07 + 3.825.000 x 12 x 1.04 + 4.258.600 x 10 x 1.00 


162

= 1.408.771 đồng

Như vậy, bạn có quá trình đóng BHXH từ năm 2002 đến 2018 mức nhận BHXH 1 lần của bạn là: 24 x 1.408.771= 33.810.504 đồng.

Thứ hai, về vấn đề nếu đóng 20 năm có được hưởng BHXH 1 lần không?

Căn cứ điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội…

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.”

Như vậy:

Theo quy định của pháp luật, điều kiện bắt buộc để được hưởng BHXH một lần là chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm, nếu đã đủ 20 năm mà chưa đủ tuổi thì phải chờ đủ tuổi để giải quyết theo chế độ hưu trí. 

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp được giải quyết bảo hiểm một lần khi có trên 20 năm đóng bảo hiểm. Cụ thể là:

+ Ra nước ngoài để định cư;

+ Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Vì thế, nếu bạn thuộc 1 trong 2 trường hợp trên thì bạn đóng BHXH đủ 20 năm vẫn sẽ được cơ quan bảo hiểm giải quyết chế độ BHXH 1 lần.

Thứ ba, về hồ sơ nhận tiền BHXH 1 lần

Tiết 1.2.3 Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 166/QĐ-BHXH có quy định:

“Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1.2.3. Đối với hưởng BHXH một lần… gồm:

a) Trường hợp hưởng BHXH một lần.

a1) Sổ BHXH.

a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB”

Như vậy, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ trên để nhận BHXH 1 lần. Ngoài ra, khi đến nộp hồ sơ xin rút một lần, bạn cần mang theo sổ hộ khẩu/giấy tờ tạm trú và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước (bản chính).

Thứ ba, về thời gian giải quyết hồ sơ hưởng BHXH 1 lần

Theo quy định tại Tiết 1.1.2 Khoản 1.1 Điều 1 Khoản 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/5/2019 có quy định:

“Điều 7. Giải quyết và chi trả

1. Giải quyết

1.1. Trách nhiệm của Bộ phận Chế độ BHXH

1.1.2. Giải quyết hưng mới các chế độ TNLĐ, BNN, hưu trí, tử tuất:

b) Thời hạn giải quyết:

b3) Đối với giải quyết hưởng BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, cơ quan BHXH giải quyết yêu cầu về hưởng BHXH một lần sau khi người lao động nộp đủ hồ sơ theo luật định. Theo quy định mới nhất thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ và tổ chức chi trả.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về mức nhận BHXH 1 lần khi đóng BHXH từ năm 2002 đến 2018

Mọi thắc mắc liên quan đếnmức nhận BHXH 1 lần khi đóng BHXH từ năm 2002 đến 2018; xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến về bảo hiểm xã hội 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–> Theo quy định có được rút BHXH 1 lần khi đã mua BHYT không?

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gửi yêu cầu
Gọi ngay