Tính mức hưởng BHXH 1 lần khi biết quá trình đóng từ 2014 đến 2019

Tính mức hưởng BHXH 1 lần khi biết quá trình đóng từ 2014 đến 2019

Tính mức hưởng BHXH 1 lần khi biết quá trình đóng từ 2014 đến 2019. Số tiền khi lãnh bảo hiểm xã hội một lần được tính như thế nào? Em làm với thời gian như sau: tháng 4 đến 12/2014 lương 2,889,000; tháng 1/2015 lương 3,317,000; tháng 3 đến 12/2015 lương 3,317,000; tháng 1 đến 10/2016 lương 3,745,000; tháng 11 đến 12/2016 lương 3,933,000; tháng 1 đến 02/2017 lương 4,214,000; tháng 4/2017 lương 4,270,000; tháng 5 đến 12/2017 lương 4,230,000; tháng 1 đến 12/2018 lương 4,810,000; tháng 01 đến 02/2019 lương 5,124,000. Tính giúp em được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần là bao nhiêu ạ? em cám ơn!Tư vấn bảo hiểm xã hộiTính mức hưởng BHXH 1 lần

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Về tính mức hưởng BHXH 1 lần khi biết quá trình đóng từ 2014 đến 2019; Tổng đài bảo hiểm xin trả lời như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định về làm tròn thời gian đóng BHXH khi có tháng lẻ như sau:

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần”.

Theo như thông tin bạn cung cấp, thì tổng thời gian bạn tham gia BHXH là 57 tháng, tức 04 năm 09 tháng và sẽ được làm tròn lên thành 05 năm đóng BHXH. Mức hưởng BHXH 1 lần của bạn sẽ là 5 x 2 = 10 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH thì tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng tham gia BHXH  bắt buộc được chỉnh qua từng năm bằng cách nhân với hệ số trượt giá qua từng năm. Hệ số trượt giá từ năm 2014 là 1,11; năm 2015 là 1,10; năm 2016 là 1,07; năm 2017 là 1,04; năm 2018 là 1,00 và năm 2019 là 1,00.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

=

2.889.000 x 9 x 1,11 + 3.317.000 x 11 x 1,10 + 3.745.000 x 10 x 1,07 + 3.933.000 x 2 x 1,07 + 4.214.000 x 2 x 1,04 + 4.270.000 x 1 x 1,04 + 4.230.000 x 8 x 1,04 + 4.810.000 x 12 x 1,00 + 5.124.000 x 2 x 1,00

57

= 4.099.425,44 đồng

Vậy mức hưởng BHXH 1 lần của bạn sẽ là: 10 x 4.099.425,44 = 40.994.254,4 đồng.

Tính mức hưởng BHXH 1 lần

Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172 

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi về tính mức hưởng BHXH 1 lần khi biết quá trình đóng từ 2014 đến 2019  Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Thời gian giải quyết bảo hiểm xã hội một lần năm 2019

Hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần bao gồm những giấy tờ gì?

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua Email có tính phí

Trong quá trình giải quyết nếu còn vướng mắc về tính mức hưởng BHXH 1 lần bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

 

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gửi yêu cầu
Gọi ngay