BHYT chi trả điều trị đối với trẻ trên 6 tuổi như thế nào?

BHYT chi trả điều trị đối với trẻ trên 6 tuổi như thế nào?

Cháu tôi sinh vào tháng 1 năm 2013, bây giờ thì thẻ BHYT của cháu cũng đã hết hạn do cháu trên 6 tuổi rồi mà tháng 7 này lại muốn đi khám bệnh thì có được hưởng phần trăm chi phí nào không ạ?6 tuổiTư vấn bảo hiểm y tế

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài bảo hiểm. Chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau

Về thời hạn sử dụng thẻ BHYT của trẻ dưới 6 tuổi

Căn cứ theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

Điều 13. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng

2.Đối với đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này:

a) Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;

b) Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.”

Như vậy, cháu của bạn sinh trước ngày 30/9 nên thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi sẽ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9/2019. 

Về mức hưởng BHYT của trẻ em:

Căn cứ Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau: 

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm; 

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này: 

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; 

6 tuổi

Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 19006172

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước; 

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Trường hợp cháu bạn sang tháng 7 đi khám bệnh thì sẽ được hưởng 100% chi phí nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm khi đi đúng tuyến. Trường hợp đi khám trái tuyến tỉnh hoặc trung ương thì không được BHYT chi trả chi phí.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Dịch vụ giải quyết chế độ bảo hiểm trọn gói

Học sinh đi khám bệnh BHYT cần mang giấy tờ gì?

Sinh viên thuộc hộ nghèo có bắt buộc mua thẻ BHYT ở trường không?

Nếu còn vấn đề vướng mắc về BHYT, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172  để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gửi yêu cầu
Gọi ngay