Có thẻ BHYT HGĐ học đại học có phải mua thẻ BHYT sinh viên không?

Có thẻ BHYT HGĐ học đại học có phải mua thẻ BHYT sinh viên không?

Năm trước em thi đại học không đậu nên có mua BHYT hộ gia đình bắt đầu sử dụng được từ tháng 11/2018. Nếu năm nay em thi đậu thì có phải mua BHYT sinh viên không ạ? Nếu có thì tiền đóng BHYT hộ gia đình của em xử lý như thế nào ạ?Tư vấn bảo hiểm y tếBHYT sinh viên

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài bảo hiểm. Chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Về đối tượng đóng 

Căn cứ theo như quy định tại Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế  khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Bên cạnh đó, Điểm b Khoản 4 và Khoản 5 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014:

“4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Theothông tin bạn cung cấp, bạn thuộc hai đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là BHYT sinh viên và hộ gia đình. Như vậy, bạn sẽ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12  Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 là sinh viên. Bạn sẽ được hưởng theo mức quyền lợi của sinh viên theo quy định tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 là 80% chi phí khám chữa bệnh khi đi đúng tuyến của BHYT sinh viên.

BHYT sinh viên

Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 19006172

Về vấn đề trả lại tiền đóng BHYT

Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

Điều 20. Hoàn trả tiền đóng BHYT

1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

1.1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);

Như vậy, trường hợp của bạn là tham gia đóng BHYT theo đối tượng mới có số thứ tự ưu tiên cao hơn là  sinh viên nên bạn được trả lại tiền BHYT đã đóng.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gửi yêu cầu
Gọi ngay