Sinh viên thuộc hộ nghèo có bắt buộc mua thẻ BHYT ở trường không?

Sinh viên thuộc hộ nghèo có bắt buộc mua thẻ BHYT ở trường không?

Gia đình em thuộc hộ nghèo nên được cấp thẻ BHYT. Vậy sắp tới khi em đi học đại học có phải mua thẻ BHYT ở trường không? Quyền lợi của thẻ nào cao hơn ạ?Tư vấn bảo hiểm y tếThuộc hộ nghèo

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài bảo hiểm. Về vấn đề chi phí khi khám bệnh trái tuyến, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Xác định đối tượng tham gia BHYT:

Căn cứ Điều 12 và Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

b) học sinh, sinh viên”
Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau:

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

Như vậy, khi đi học đại học bạn sẽ thuộc hai nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm: nhóm do ngân sách nhà nước đóng và nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Do đối tượng thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng xếp trước nên bạn không phải mua BHYT ở trường mà vẫn sử dụng thẻ BHYT theo hộ nghèo đang được cấp.

Quyền lợi của thẻ BHYT:

Căn cứ vào Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

Thuộc hộ nghèo

Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 19006172

Theo quy định trên thì khi khám chữa bệnh đúng tuyến, người được cấp thẻ BHYT theo đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo được BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh, người được cấp thẻ BHYT theo đối tượng sinh viên được BHYT thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh.

Như vậy, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến thẻ BHYT được cấp cho đối tượng hộ nghèo có quyền lợi cao hơn thẻ BHYT được cấp cho đối tượng sinh viên.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua Email có tính phí

Mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình tham gia BHYT

Người lao động nước ngoài có phải đóng BHYT không?

Nếu còn vấn đề vướng mắc về BHYT; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172  để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

 

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gửi yêu cầu
Gọi ngay