Chính thức hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid theo Nghị quyết 42

Chính thức hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid theo Nghị quyết 42

Ngày 09/04/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP quy định về đối tượng và mức hỗ trợ đối với người dân do ảnh hưởng từ dịch COVID-2019. Nội dung Nghị quyết cần chú ý những vấn đề sau:Thứ nhất: Đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phi thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng tr lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của din biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

Lưu ý: Theo quy định trên thì những đối tượng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mà phải nghỉ việc không hưởng lương dưới 1 tháng hoặc nghỉ luân phiên; làm việc chấm công dưới 14 ngày làm việc trong tháng để không phải đóng bảo hiểm xã hội; đối tượng người lao động hưởng lương ngừng việc theo quy định tại Điều 98 Bộ luật lao động năm 2012; nghỉ việc không lương nhưng vẫn được công ty hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho các tháng nghỉ; Hợp đồng thử việc thì sẽ không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Thứ hai: Người lao động khác làm việc tại doanh nghiệp

Người lao động bị chấm dt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Lưu ý:

– Đối với những người chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì phải thuộc trường hợp không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm năm 2013. Còn nếu đã đủ điều kiện hưởng thất nghiệp hàng tháng thì sẽ không được nhận hỗ trợ theo quy định này.

– Đối với những người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. 

Thứ ba: Hỗ trợ đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng từ dịch Covid

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đm bo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi sut 0%, thời hạn vay ti đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội đ tr phn lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Thứ tư: Đối với hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Thứ năm: Đối với người có công với cách mạng

Người có công vi cách mạng đang hưng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Hỗ trợ tư vấn Bảo hiểm xã hội trực tuyến 19006172

Thứ sáu: Đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Thứ bảy: Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Những vấn đề cần lưu ý thêm theo Nghị quyết 42/NQ-CP:

1. Đối với những người cùng lúc thuộc hai đối tượng được nhà nước hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP thì sẽ được hưởng theo đối tượng có mức hưởng cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia

2. Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện…) trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến khi công bố hết dịch mà không phi xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc xy ra dịch bệnh trên địa bàn.

3. Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thm quyn công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đng lao động, thỏa thuận ngh không hưng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và t tut ti đa không quá 12 tháng.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấnbảo hiểm xã hộitrực tuyến 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–) Hoãn đóng quỹ hưu trí tử tuất cho doanh nghiệp do dịch Covid-19

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gửi yêu cầu
Gọi ngay