Tính tiền BHXH một lần theo mức đóng bảo hiểm cụ thể

Tính tiền BHXH một lần theo mức đóng bảo hiểm cụ thể

Mức đóng bảo hiểm xã hội của em theo từng năm, tiền lương em đóng bảo hiểm:

Tháng 6/2009 là 1.202.500.

Từ 01/2010 đến tháng 4/2010 mức đóng 1.332.000

Từ tháng 05/2010 đến tháng 04/2011 mức đóng 1.350.000

Từ tháng 05/2011 đến 09/2011 mức đóng 1.535.500

Từ tháng 10/2011 đến 12/2011 mức đóng 2.220.000

Từ tháng 01/2012 đến tháng 4/2012 mức đóng 2.220.000

Từ tháng 5/2012 đến tháng 12/2012 mức đóng 2.688.000

Từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2013 mức đóng 3.360.000

Từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2013 mức đóng 3.360.000

Từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2015 mức đóng 3.696.000

Từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2015 mức đóng 4.471.500

Từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2016 mức đóng 4.878.000

Từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2017 mức đóng 4.968.000

Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017 mức đóng 4.968.000

Từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2019 mức đóng 9.800.000

Đó là em liệt kê tiền lương hàng tháng của mình. Xin hãy tư vấn cho em nếu nghỉ việc thì em nhận bảo hiểm một lần thì được bao nhiêu?Mức đóng bảo hiểmTư vấn bảo hiểm xã hội

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Tổng đài bảo hiểm xin trả lời câu hỏi như sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: 

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; 

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Đối chiếu các quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Điều 2 Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH, mức hưởng BHXH một lần của bạn được tính như sau:

Tháng 1/6/2019: 1.202.500 x 1,74 = 2.092.350 VNĐ

Từ tháng 1 – 4/2010: 1.332.000 x 4 (tháng) x 1, 59 = 8.471.520 VNĐ

Từ tháng 5/2010-4/2011: 1.350.000 x (8 tháng x 1,59 + 4 tháng x 1,34) = 24.408.000 VNĐ

Từ tháng 5 – 9/2011: 1.535.500 x 5 (tháng) x 1,34 = 10.287.850 VNĐ

Từ tháng 10 – 12/2011: 2.220.000 x 3 x 1,34 = 8.924.400 VNĐ

Từ tháng 1 – 4/2012: 2.220.000 x 4 x 1,23 = 10.922.400 VNĐ

Mức đóng bảo hiểm

Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172

Từ tháng 5 –  12/2012: 2.688.000 x 8 x 1,23 = 26.449.920 VNĐ

Từ tháng 1 – 6/2013: 3.360.000 x 6 x 1,15 = 23.184.000 VNĐ

Từ tháng 7 – 12/2013: 3.360.000 x 6 x 1, 15 = 23.184.000 VNĐ

Từ tháng 1/2014 – tháng 5/215: 3.696.000 x (12 x 1,11 + 5 x 1,10) = 69.558.720 VNĐ

Từ tháng 6 – 12/2016: 4.471.500 x 7 x 1,10 = 34.430.550 VNĐ

Từ tháng 1 – 4/2016: 4.878.000 x 4 x 1,07 = 20.877.840 VNĐ

Từ tháng 6/2016 – tháng 12/2017: 4.968.000 x (7 x 1,07 + 5 x 1,04) = 63.043.920 VNĐ

Từ tháng 6 – 12/2017: 4.968.000 x 7 x 1,04 = 36.167.040 VNĐ

Từ tháng 1/2018 – tháng 3/2019: 9.800.000 x 15 x 1 = 147.000.000 VNĐ

Tổng thời gian: 111 tháng

Tổng số tiền lương (đã bao gồm hệ số trượt giá): 2.092.350 + 8.471.520 + 24.408.000 + 10.287.850 + 8.924.400 + 10.922.400 + 26.449.920 + 23.184.000 + 23.184.000 + 69.558.720 + 34.430.550 + 20.877.840 + 63.043.920 + 36.167.040 + 147.000.000 = 509.002.510 VNĐ

Mức bình quân: 509.002.510/ 111 = 4.585.608 VNĐ

Số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Bạn có thời gian đóng là 9 năm 3 tháng trong đó có 4 năm 1 tháng đóng BHXH trước ngày 01/01/2014, 01 tháng lẻ này sẽ được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014.

Như vậy, số tháng đóng BHXH để tính BHXH một lần của bạn được tính là 04 năm trước 2014 và 05 năm 04 tháng đóng BHXH giai đoạn từ năm 2014 trở đi (được tính là 5,5 năm). Tổng cộng bạn được nhận 17 tháng bình quân tiền lương đóng BHXH. 

Khi đó, số tiền bảo hiểm xã hội một lần của bạn là 4.585.608 VNĐ x 17 = 77.955.336 VNĐ

Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết:

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua Email có tính phí

Bình quân lương khi vừa làm cơ quan nhà nước vừa làm doanh nghiệp

Làm việc 1 tháng có được nhận BHXH một lần không?

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gửi yêu cầu
Gọi ngay