Cách tính tiền BHXH 1 lần từ năm 2013 đến năm 2018

Cách tính tiền BHXH 1 lần từ năm 2013 đến năm 2018

Em sinh sống làm việc tại Bắc Ninh, với mức lương lần lượt như sau:
T9/2013- 11/2013 LÀ 2.300.000
T12/2013- 2/2014 LÀ 2.800.000
T3/2014- 9/2014 LÀ 3.200.000
T10/2014- 5/2015 LÀ 3.500.000
T6/2015- 12/2015 LÀ 4.300.000
T1/2016- 12/2016 LÀ 7.400.000
T1/2017- 1/2017 LÀ 16.300.000
T2/2017- 12/2017 LÀ 16.700.000
T1/2018- 12/2018 LÀ 18.400.000
Em muốn nhờ anh chị tính tiền BHXH 1 lần mà em được hưởng. Em cảm ơn ạ.Tính tiền BHXH 1 lần

Tư vấn bảo hiểm xã hội

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Liên quan đến vấn đề của bạn, Tổng đài bảo hiểm xin trả như sau:

Thứ nhất, xác định thời gian đóng BHXH

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.”

Theo Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, thời gian tham gia BHXH của bạn được xác định như sau: 

– Giai đoạn trước năm 2014: Thời gian tham gia BHXH của bạn là 4 tháng, 4 tháng lẻ này được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014 trở đi.

– Giai đoạn từ năm 2014 trở đi: Thời gian tham gia BHXH của bạn là 5 năm + 4 tháng lẻ được chuyển sang, làm tròn thành 5,5 năm.
Như vậy:
Tiền BHXH một lần của bạn được tính = (5,5 x 2) x  Bình quân tiền lương = 11 x Bình quân tiền lương

Thứ hai, xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Theo khoản 2 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP , mức bình quân tiền lương đóng BHXH tính như sau:

Bình quân tiền lương = (Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội) / (Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội)

Theo quy định tại Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH, tiền lương đóng BHXH của bạn từng năm được điều chỉnh như sau:

 • Từ 9/2013 – 11/2013 là: 2.300.000 x 1,15 x 3 = 7.935.000 đồng
 • Tháng 12/2013 là 2.800.000 x 1,15 = 3.220.000 đồng
 • Từ 1/2014 – 2/2014 là  2.800.000 x 1,11 x 2 = 6.216.000 đồng 
 • Từ 3/2014 – 9/2014 là 3.200.000 x 1,11 x 7 = 24.864.000 đồng
 • Từ 10/2014 – 12/2014 là 3.500.000 x 1,11 x 3 = 11.655.000 đồng
 • Từ 1/2015 – 5/2015 là 3.500.000 x 1,1 x 5 = 19.250.000 đồng
 • Từ 6/2015 -12/2015 là 4.300.000 x 1,1 x 7 = 33.110.000 đồng
 • Từ 1/2016 – 12/2016 là 7.400.000 x 1,07 x 12 = 95.016.000 đồng
 • Tháng 1/2017 là 16.300.000 x 1,04 x 1 = 16.952.000 đồng
 • Từ 2/2017 – 12/2017 là 16.700.000 x 1,04 x 11 = 191.048.000 đồng
 • Từ 1/2018 – 12/2018 là 18.400.000 x 1 x 12 = 220.800.000 đồng. 

Như vậy

+ Tổng tiền lương của bạn khi đã nhân hệ số là: 630.066.000 đồng.

+ Tổng thời gian đóng BHXH là 64 tháng.  

+ Mức bình quân tiền lương tháng là: 630.066.000 / 64 = 9.844.781,25 đồng

+ Tiền BHXH 1 lần của bạn được nhận tính = 9.844.781,25 x 11 = 108.292.594 đồng

Tính tiền BHXH 1 lần

Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172

Kết luận tiền BHXH 1 lần của bạn sau khi tính là 108.292.594 đồng

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết:

Hồ sơ và thời hạn giải quyết hưởng BHXH một lần

Tiền trượt giá khi hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua Email có tính phí

Nếu còn thắc mắc liên quan đến vấn đề bạn hỏi, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gửi yêu cầu
Gọi ngay