Cách xác định tháng hưởng TCTN đầu tiên theo quy định

Cách xác định tháng hưởng TCTN đầu tiên theo quy định

Cách xác định tháng hưởng TCTN đầu tiên theo quy định. Tôi đóng Bảo hiểm được 24 tháng. Ngày 24/10/2019 tôi đi nộp hồ sơ hưởng TCTN. Xác định ngày bắt đầu của tháng hưởng TCTN, ngày nhận quyết định hưởng TCTN. Xác định tháng thứ nhất, thứ hai, thứ 3. Xác định ngày đi thông báo tình hình việc làm của ba tháng. Tôi nghe nói đang hưởng TCTN được cấp thẻ BHYT miễn phí có đúng không?Xác định tháng hưởng TCTN đầu tiên

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Đối với vấn đề: Cách xác định tháng hưởng TCTN đầu tiên theo quy định đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ Điều 49 Luật việc làm năm 2013 quy định:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc…”

Như vậy, bạn đã đóng bảo hiểm được 24 tháng nên bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai, về cách xác định tháng hưởng TCTN đầu tiên và ngày nhận quyết định hưởng TCTN

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện….

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ bạn sẽ được nhận quyết định hưởng TCTN. Tối đa ngày 20/11/2019 bạn sẽ được nhận quyết định hưởng TCTN.

Ngày đầu tiên của tháng hưởng TCTN tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc. Ngày đầu tiên của tháng hưởng TCTN là ngày 14/11/2019.

Thứ ba, quy định về tháng hưởng TCTN

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 8 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“2. Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn thực hiện như sau:

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo tháng dương lịch. Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày.”

Như vậy:

Tháng hưởng TCTN đầu tiên của bạn tính từ ngày 14/11/2019 đến 13/12/2019

Tháng hưởng TCTN thứ hai của bạn tính từ ngày 14/12/ 2019 đến 13/1/2020

Tháng hưởng TCTN thứ ba của bạn tính từ ngày 14/01/2020 đến 13/02/2020.

Thứ tư, về ngày thông báo tình hình tìm kiếm việc làm

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“Điều 10. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm 

4. Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

a) Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai của bạn từ ngày 14/12/2019 đến 13/01/2020. Vậy ngày thông báo tình hình tìm kiếm việc làm là ngày 16/12/2019 đến 18/12/2019( Thứ 2,3,4)( vì ngày 14 và ngày 15 trùng với ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật).

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba của bạn tính từ ngày 14/01/2020 đến ngày 13/02/2020. Ngày thông báo tình hình tìm kiếm việc làm từ ngày 14 đến ngày 16/01/2020 (thứ 3,4,5).

Thứ năm, về vấn đề cấp phát thẻ BHYT khi đang hưởng TCTN

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động; 01 bản đến người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định”.

Như vậy, khi hưởng TCTN bạn được cấp miễn phí thẻ BHYT.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Cách xác định tháng hưởng TCTN đầu tiên.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề: Cách xác định tháng hưởng TCTN đầu tiên.  xin vui lòng liên hệ Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–> Cách tính tiền lãnh BHTN theo quy định mới nhất hiện nay

 

 

 

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gửi yêu cầu
Gọi ngay