Chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh trong cùng tuyến

Chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh trong cùng tuyến

Chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh trong cùng tuyến. Anh tôi đang điều trị tại bệnh viện 108 nay muốn chuyển sang bệnh viện bạch mai để điều trị tiếp cho tiện đi lại có được không ạ?Tư vấn bảo hiểm y tếCùng tuyến

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài bảo hiểm. Chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định như sau:

“Điều 5. Điều kiện chuyển tuyến

3. Điều kiện chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến:

a) Bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị;

b) Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt.

5. Các trường hợp chuyển người bệnh theo đúng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được coi là chuyển đúng tuyến. Các trường hợp chuyển người bệnh không theo đúng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được coi là chuyển vượt tuyến.

Trường hợp người bệnh không đáp ứng điều kiện chuyển tuyến theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này nhưng người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh vẫn yêu cầu chuyển tuyến thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giải quyết cho người bệnh chuyển tuyến để bảo đảm quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh đi phải cung cấp thông tin để người bệnh biết về phạm vi quyền lợi và mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.”

Cùng tuyến

Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 19006172

Như vậy, để được chuyển đúng tuyến sang bệnh viện Bạch mai, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

-Bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh hoặc không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị.

-Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở đang dự định chuyển đến.

Tuy nhiên, trong trường hợp không đáp ứng được các điều kiện trên mà bạn vẫn muốn điều trị tại Bệnh viện Bạch mai, bạn có thể yêu cầu bệnh viện 108 chuyển tuyến. Khi đó trường hợp này được coi là chuyển vượt tuyến theo yêu cầu của gia đình.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh trong cùng tuyến. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua email có tính phí

 

 

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gửi yêu cầu
Gọi ngay