Cần xuất trình giấy tờ gì khi KCB trong trường hợp chuyển tuyến?

Cần xuất trình giấy tờ gì khi KCB trong trường hợp chuyển tuyến?

Tôi muốn chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến huyện thẳng lên tuyến trung ương thì có được không? Nếu đủ điều kiện chuyển thì khi đi đến bệnh viện trung ương thì cần xuất trình giấy tờ gì?Tư vấn bảo hiểm y tếXuất trình giấy tờ

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài bảo hiểm. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Các trường hợp chuyển tuyến

Căn cứ Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định:

“Điều 5. Điều kiện chuyển tuyến

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

b) Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn;

5. Các trường hợp chuyển người bệnh theo đúng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được coi là chuyển đúng tuyến. Các trường hợp chuyển người bệnh không theo đúng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được coi là chuyển vượt tuyến.

Trường hợp người bệnh không đáp ứng điều kiện chuyển tuyến theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này nhưng người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh vẫn yêu cầu chuyển tuyến thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giải quyết cho người bệnh chuyển tuyến để bảo đảm quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh.”

Theo quy định trên, bệnh viện giải quyết cho bạn chuyển tuyến và được coi là chuyển đúng tuyến khi bạn đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Bệnh không phù hợp với năng lực chuẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật hoặc bệnh viện tuyến huyện không đủ điều kiện chuẩn đoán và điều trị;

+ Bệnh viện tuyến tỉnh không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp;

+ Đã được bệnh viện tuyến huyện hội chẩn.

Còn trường hợp bạn không đáp ứng đủ các điều kiện trên mà bạn vẫn yêu cầu chuyển tuyến thì bệnh viện tuyến huyện vẫn giải quyết cho bạn chuyển tuyến nhưng được coi là chuyển vượt tuyến. 

Xuất trình giấy tờ

Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 19006172

Các loại giấy tờ cần xuất trình khi chuyển tuyến

Căn cứ Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định: 

“Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

5. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyn tuyến theo Mu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.”

Như vậy, khi đến bệnh viện trung ương bạn cần xuất trình giấy tờ sau: Hồ sơ chuyển tuyến của bệnh viện tuyến huyện và giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6. 

Ngoài ra bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua Email có tính phí

Nghỉ thai sản có được cấp thẻ BHYT miễn phí không?

Khi nhận trợ cấp thất nghiệp có được cấp thẻ BHYT không?

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172  để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

 

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gửi yêu cầu
Gọi ngay