Đánh dấu vào giấy chuyển tuyến để được hưởng BHYT cao nhất

Đánh dấu vào giấy chuyển tuyến để được hưởng BHYT cao nhất

Tôi thấy trên giấy chuyển viện có 2 ô là đủ điều kiện chuyển tuyến và theo yêu cầu của người bệnh. Vậy cho tôi hỏi bác sĩ đánh dấu vào ô nào thì tôi được hưởng mức BHYT đúng tuyến hay là có giấy chuyển tuyến thì đều được hưởng mức cao nhất ạ?Tư vấn bảo hiểm y tếGiấy chuyển tuyến

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài bảo hiểm. Chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYT như sau:

“Điều 5. Điều kiện chuyển tuyến

5. Các trường hợp chuyển người bệnh theo đúng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được coi là chuyển đúng tuyến. Các trường hợp chuyển người bệnh không theo đúng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được coi là chuyển vượt tuyến.

Trường hợp người bệnh không đáp ứng điều kiện chuyển tuyến theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này nhưng người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh vẫn yêu cầu chuyển tuyến thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giải quyết cho người bệnh chuyển tuyến để bảo đảm quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh đi phải cung cấp thông tin để người bệnh biết về phạm vi quyền lợi và mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.”

Từ đó, bạn sẽ được hưởng mức BHYT đúng tuyến khi bác sĩ đánh dấu vào ô đủ điều kiện chuyển tuyến. Còn khi đánh dấu vào ô chuyển tuyến theo yêu cầu sẽ được hưởng mức BHYT trái tuyến. 

Giấy chuyển tuyến

Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 19006172

Về mức hưởng BHYT để được hưởng BHYT cao nhất:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 (đúng tuyến) và Khoản 3 (trái tuyến) Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014, khi bạn chuyển đúng tuyến sẽ được hưởng BHYT cao hơn khi chuyển trái tuyến:

– 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này;

– 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

– 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

– 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

– 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua email có tính phí

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gửi yêu cầu
Gọi ngay